fbpx

Fit4you Collagen

(1 customer review)

38,90

product gift(s):
 

Fit4you Collagen je výživový doplnok, navrhnutý odborníkmi z oblasti ortopédie a dermatológie pre profesionálnych športovcov či aktívnych ľudí, ktorí sa aj vďaka kolagénu nebudú musieť v ničom obmedzovať! Práve naopak, budete napredovať a to už po pár dňoch užívania kolagénu! Kolagén je vo forme kapsúl, čiže jeho užívanie je veľmi ľahké a rýchle. Jedna kapsula obsahuje až 4900 mg bravčového hydrolyzovaného kolagénu.

BASIC INFORMATION ABOUT THE PRODUCT

Collagens are the largest group of organic macromolecules in the body. They are important in many mechanical processes in the body, especially in connective tissues. Collagens also have an important function in the cellular microenvironment where they are involved in the storage and release of cellular mediators such as growth factors. Fit4you Collagen is a nutritional supplement with a unique formula that contains the body’s own natural ingredients of the highest possible quality. We have combined them with leading experts in the field of healthy nutrition, orthopedics and dermatology to create a multiply stronger effect together. Fit4you Collagen nourishes your joints, ligaments, tendons, skin, hair and nails.


TOP ON THE MARKET

Add to favoritesUž pridané
Add to favorites

Fit4you kolagén:

Kolagény sú najpočetnejšou skupinou organických makromolekúl v organizme. Sú dôležité v mnohých mechanických procesoch v tele, a to najmä v spojivových tkanivách. Kolagény majú tiež dôležitú funkciu v bunkovom mikroprostredí, kde sa podieľajú na ukladaní a uvoľňovaní bunkových mediátorov, ako sú napríklad rastové faktory. Fit4you kolagén je výživový doplnok s unikátnym zložením, obsahujúci telu vlastné prírodné zložky tej najvyššej možnej kvality. Ich kombináciu sme navrhli spolu s poprednými odborníkmi z oblasti zdravej výživy, ortopédie a dermatológie, pre mnohonásobne silnejší efekt. Fit4you kolagén vyživuje vaše kĺby, väzivá, šľachy, kožu, vlasy a nechty.

NAJLEPŠÍ KOLAGÉN NA TRHU!


ČO BY STE MALI VEDIEŤ O KOLAGÉNE?

BRAVČOVÝ HYDROLYZOVANÝ KOLAGÉN

Je to v najväčšej miere zastúpený proteín v našom tele a v štruktúrach medzibunkovej hmoty chrupavky. Pokožka, vlasy a nechty nie sú jediné časti tela, ktoré obsahujú kolagén. Kolagén sa nachádza aj v kĺboch, šľachách, väzivách, a dokonca i v očiach alebo vnútornostiach. Žiaľ vekom jeho produkcia klesá, preto dochádza aj k zmenám, ktoré síce nevidíme voľným okom, ale o to viac ich pociťujeme. Strata kolagénu nás môže nepríjemne potrápiť aj vznikom zdravotných ťažkostí a bolesťami. Dámy ocenia fit4you kolagén pre jeho anti-age efekt na mladistvú a pevnú pokožku, výživu vlasov a nechtov. Fit4you kolagén výrazne podporuje regeneráciu kĺbov, či už pre športovcov, tak aj pre všetkých tých, ktorí majú kĺby namáhané a trpia bolesťami. Kolagén sa nachádza vo všetkých orgánoch a tkanivách a pôsobí ako ich nosná konštrukcia. Jeho nedostatok spôsobuje lámavosť a krehkosť kostí, očné a kožné problémy a môže spôsobovať aj problémy s kardiovaskulárnym systémom. Pravidelným užívaním kolagénu vysokej vstrebateľnosti, aký sa nachádza v našom produkte, prospejete celému vášmu organizmu a doslova vyhlásite vojnu starnutiu a vráskam.

CHONDROITÍN SULFÁT

Je jednou z hlavných zložiek chrupavky. Má výnimočnú schopnosť zadržiavať vodu v chrupavke a tým zabezpečuje jej elasticitu a mechanické vlastnosti, no umožňuje iným molekulám pohybovať sa cez chrupavku. V dôsledku toho, je prostredníctvom suplementácie hojenie kĺbov výrazne zvýšené.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ

Spolu s kolagénom, kyselina hyalurónová, je základným stavebným prvkom kože. Jej úlohou je hydratovať pokožku a vlasy. Spomaľuje proces starnutia pleti, pôsobí antioxidačne a chráni ju pred negatívnymi vplyvmi. Pozitívne pôsobí na všetky stránky kože. Okrem toho, že ju udržiava pevnú, regenerovanú a chránenú, má navyše schopnosť viazať a zadržiavať obrovské množstvo vlahy. Kyselina hyalurónová zároveň napomáha odstraňovaniu odpadu v bunkách a naopak prispieva k tvorbe nových. Vekom sa bohužiaľ jej produkcia v tele znižuje, preto ju odporúčame pravidelne dopĺňať.

MSM (PRÍRODNÁ SÍRA)

MSM (metylsulfonylmetán) je zdrojom organickej, biologicky najlepšie vstrebateľnej formy síry, ktorá má vysoko pozitívne terapeutické a preventívne vlastnosti. V našom tele pôsobí tak, že zvláčňuje vnútorné väzivové a chrupavkové tkanivá, ktoré sú následne pružnejšie a odolnejšie. Je to tretí najhojnejší minerál v ľudskom tele. Zmierňuje problémy s artritídou a astmou. MSM je silný antioxidant a výrazne znižuje hladinu voľných radikálov. Je taktiež účinný voči chronickým bolestiam, zápalom v tele, astme, parazitom, mierni priebeh autoimunitných ochorení, pôsobí na niektoré druhy rakoviny (prsníka, hrubého čreva) a podobne.

KOLAGÉN, ZDROJ VAŠEJ KRÁSY A SILA VAŠICH KOSTÍ!

Nie nadarmo sú produkty na báze kolagénu najrozšírenejšie a najpredávanejšie na trhu. Prvé čo ľudom pri slove kolagén napadne sú kĺby a pleť. Rozhodne na to existuje viacero dôvodov a hneď vám aj prezradíme prečo.

 

Čo je to kolagén?

Kolagén je bielkovina, ktorá tvorí základnú stavebnú hmotu spojivových tkanív. Je dôležitý v bunkovom mikroprostredí, kde sa podieľa na ukladaní a uvoľňovaní bunkových mediátorov. Tvorí 25 – 30 % všetkých proteínov v tele cicavcov a je zložkou medzibunkovej hmoty v podobe kolagénových vlákien. Kolagén udržiava pleť a všetky tkanivá a kosti zdravé a pružné. Kĺby a chrupavky vystavené námahe sú z dlhodobého hľadiska náchylné na opotrebovanie a poškodenie.

Prečo je kolagén dobrý na kĺby?

Naše kĺby podliehajú nielen treniu a opotrebovaniu, ale aj dlhodobému preťaženiu. Následkom hektického spôsobu života a zlej životosprávy trpí aj naša pokožka, vlasy a nechty, čo sa prejavuje zvýšenou lámavosťou. Bohužiaľ kvalita potravín rapídne klesá a z toho dôvodu nedokážeme telu dodať všetky potrebné živiny pre jeho správnu funkciu. Ak je v hre navyše aj obezita alebo zvýšený fyzický výkon, stav vašich kĺbov, väzív, pokožky, vlasov a nechtov sa môže začať výrazne zhoršovať a začať vám znepríjemňovať život. Z toho dôvodu sme navrhli náš produkt fit4you kolagén, ktorý je unikátny svojim zložením a obsahuje suroviny tej najvyššej kvality.

Prečo by ste mali pravidelne užívať kolagén?

Pravidelným užívaním nášho kolagénu si udržíte a prinavrátite mladistvý vzhľad, dopomôže vám k zdravému pohybovému aparátu a je skvelou prevenciou chronických chorôb ako napríklad bolesti kĺbov a osteoartróza.

Prečo je teda fit4you kolagén taký výnimočný?

Obsahuje až 4900 mg vysokokvalitného bravčového hydrolyzovaného kolagénu. Kyselina hyalurónová je produkovaná telom prirodzene, ale jej produkcia vekom rapídne klesá. Viaže na seba vodu čím hydratuje pokožku a vlasy, nachádza sa aj vo výplni očnej gule a v ďasnách, je prirodzenou súčasťou nosovej sliznice, nachádza sa v horných dýchacích cestách a v močovom mechúre, okrem toho aj v kĺboch, kde sa správa ako tlmič nárazov. Pomáha odstraňovať odpad z buniek, ktoré nemajú priamu dodávku krvi alebo malý krvný obeh, ako napríklad chrupavka. Dokonca pomáha vytvárať nové bunky. Chondroitín sulfát je najviac zastúpený v štruktúre medzibunkovej hmoty chrupavky. Viaže na seba vodu a preto dáva chrupavke pružnosť.

Pri dlhodobom užívaní (približne dva mesiace) má blahodárne účinky proti bolesti a zápaloch kĺbov. Jeho účinok je po čase rovnaký ako pri ťažkých liekoch ako analgetikách a nesteroidných antiflogistikách, no nemá vedľajšie účinky a pôsobí dlhšiu dobu aj po vysadení. MSM, tiež známa ako prírodná síra, má významné terapeutické a preventívne vlastnosti. Pomáha najmä pri alergiách, poruchách imunitného systému, problémoch s kožou a pohybovým aparátom. Prirodzene sa nachádza v ovocí a zelenine, ale keďže jej množstvo stále klesá, treba ju dopĺňať formou výživových doplnkov.

Okrem toho fit4you kolagén obsahuje aj optimálne množstvo vitamínu C, vitamínu D3 a vápnika, čím sa dosiahne viditeľný a citeľný efekt väčšinou po niekoľkých dňoch užívania.

It is not in vain that collagen-based products are the most widespread and best-selling products on the market. The first thing people think of collagen is joints and skin. There are definitely a number of reasons for this, and we’ll tell you why. Collagen is a protein that forms the basic building material of connective tissue. It is important in the cellular microenvironment where it is involved in the storage and release of cellular mediators. It constitutes 25 – 30% of all proteins in the mammalian body and is a component of the intercellular mass in the form of collagen fibers. Collagen keeps skin and all tissues and bones healthy and supple. Joints and cartilages subjected to exertion are susceptible to wear and damage in the long run. Our joints are subject to friction and wear as well as long-term overload. Our skin, hair and nails are also affected by the hectic way of life and bad lifestyle, which is manifested by increased brittleness. Unfortunately, the quality of food decreases rapidly and therefore we are unable to supply the body with all the necessary nutrients for its proper function. In addition, if obesity or increased physical performance is involved, the condition of your joints, ligaments, skin, hair, and nails may start to worsen significantly and make your life uncomfortable. Therefore, we have designed our product Fit4You Collagen, which is unique in its composition and contains materials of the highest quality. By regularly using our Collagen you will maintain and regain a youthful appearance, help you to have a healthy musculoskeletal system and is a great prevention of chronic diseases such as joint pain and osteoarthritis. Why is Fit4You Collagen so special? It contains up to 4900mg of high quality pork hydrolyzed collagen. Hyaluronic acid is produced naturally by the body, but its production decreases rapidly with age. It binds water to moisturize skin and hair, it is also found in the filling of the eye ball and in the gums, it is a natural part of the nasal mucosa, located in the upper airways and the bladder, and also in the joints where it acts as a shock absorber. It helps to remove waste from cells that do not have a direct blood supply or low blood circulation, such as cartilage. It even helps to create new cells. Chondroitin sulphate is the most abundant in the structure of the intercellular mass of cartilage. It binds water and therefore gives cartilage flexibility. Long-term use (approximately two months) has beneficial effects on pain and inflammation of the joints. Its effect over time is the same as that of heavy medicines such as analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs, but it has no side effects and lasts longer after discontinuation. MSM, also known as natural sulfur, has significant therapeutic and preventive properties. It helps especially in allergies, immune system disorders, skin problems and musculoskeletal system. It is naturally found in fruits and vegetables, but as its amount is constantly decreasing, it needs to be supplemented with nutritional supplements. Last but not least, fit4you Collagen also contains optimal amounts of Vitamin C, Vitamin D3 and Calcium, achieving visible and noticeable effect usually after a few days of use.

Additional information

COMPILATION

Odporúčaná 1 dávka = 10 kapsúl
Obsah jednotlivých zložiek na 1 dávku (5,6g)

Zloženie 1 dávka
Bravčový hydrolizovaný kolagén 4900mg
Chondroitín sulfát 400mg
MSM 100mg
Vápnik 100mg
Vitamín C 60mg
Kyselina Hyalurónová 0,8mg
Vitamín D3 1,25mcg

FEEDING

10 kapsúl denne je odporúčaná terapeutická dávka (napr. pri chronických bolestiach kĺbov, kožných problémoch, lámavých nechtoch/vlasoch a pod.) 5 kapsúl denne pri preventívnom užívaní.

1 review for Fit4you kolagén

  1. Robo

    Zbožňujem tento kolagén. Už po týždni užívania mi prestali pukať kosti.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Choose your payment currency
EUREuro
en_US
0
    0
    Cart
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu